CASE STUDY: Jak zmaksymalizować przychody generowane przez kampanie AdWords?

Zastanawiasz się, jak zmaksymalizować przychody generowane przez kampanie AdWords? Czytając ten wpis dowiesz się, jak można to zrobić przy jednoczesnym zachowaniu ROAS na poziomie wyższym lub równym ustalonemu. 

Cel:

Maksymalizacja przychodów generowanych przez kampanie AdWords przy zachowaniu ROAS na poziomie wyższym lub równym ustalonemu.

Opis przypadku:

Podstawowym KPI był określony poziom ROAS, którego nie można było przekraczać. W związku z tym, zwiększanie skali musiało odbywać się w sposób niepowodujący wzrostu kosztu konwersji. Z tego powodu proces rozwijania kampanii następował poprzez systematyczną pracę oraz testy każdego z rozwiązań.

  1. Na koncie zastaliśmy kampanię long tail-ową tworzoną na podstawie plików generowanych z bazy danych sklepu internetowego, którą zoptymalizowaliśmy oraz poszerzyliśmy o RLSA (Remarketing List for Search Ads). Pozwoliło nam to na gwałtowne zwiększenie skali kampanii i jej efektywności, jednak obsługa stworzonych w ten sposób ponad 60 kampanii z setkami grup reklam (osobna grupa reklam dla każdego produktu) była dość pracochłonna.
  2. Wdrożyliśmy odpowiednie skrypty optymalizujące grupy reklam (np. wstrzymujące grupy z niedostępnymi produktami) oraz alerty reagujące na najczęstsze błędy.
  3. Kolejnym milowym krokiem było wdrożenie kampanii typu DSA oraz RDSA. Traktowaliśmy je jako uzupełnienie kampanii long tail-owych, jednak dzięki optymalizacji zastąpiły one najmniej efektywne, a czasochłonne kampanie long tail-owe.
  4. Wszystkie nasze działania uzupełniliśmy funkcjami DoubleClick Search.
  • Wdrożyliśmy kampanie asortymentowe DoubleClick w celu zwiększenia skali działań. Generują one automatycznie poza słowami kluczowymi również reklamy z wybranymi parametrami, np. ceną.
  • Dodatkowo przygotowaliśmy oraz wdrożyliśmy dedykowaną strategię bidowania DoubleClick Search opartą o mikro-konwersje. Pozwoliło to na lepszą optymalizację stawek w słowach rzadko konwertujących i w dużej mierze, właśnie jej zawdzięczamy nasz ostateczny wynik.

Efekty:

Dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwości oraz systematycznej optymalizacji udało nam się w 9 miesięcy zwiększyć przychody generowane przez AdWords o ponad 300% przy utrzymaniu ustalonego minimalnego poziomu ROAS.

novem2

 

Podsumowanie: