Co możesz poprawić w swoim Real Time Performance Marketingu – 5 milowych kroków.

1.Twórz strategie dostosowaną do specyfiki performance marketingu.

Być może Twoja strategia polega na przeniesieniu standardowego modelu za odsłony (czyt. CPM – Cost Per Mile – koszt za 1000 odsłon danej reklamy) na grunt efektywnościowy, ale Twoim celem wciąż nie jest konkretny efekt, a maksymalizacja zasięgu w możliwej najniższej cenie.

Marketing efektywnościowy (ang. performance marketing) to forma marketingu internetowego, która cechuje się tym, że rozliczenie odbywa się dopiero po wykonaniu przez Internautę określonej akcji. W Performance Marketingu istnieje kilka modeli rozliczeń. Najpopularniejsze rozliczenia odbywają się w oparciu o kliknięcie (CPC; cost-per-click), wypełnienie formularza czy zapis do newslettera (CPL; cost-per-lead), za wygenerowaną sprzedaż (CPS; cost-per-sale), za złożone zamówienie (CPO; cost-per-order), wyświetlenie filmu (CPV; cost-per-view) czy inną akcję określoną przez reklamodawcę (CPA; cost-per-action).

2. Monitoruj, analizuj i reaguj w „real time”.

 

 

Optymalizuj działania w czasie rzeczywistym, i to nie tylko w jednym kanale komunikacyjnym, ale na podstawie obliczeń wielokanałowych. Dzięki temu budżet przeznaczony na reklamę wykorzystasz z maksymalną efektywnością. Każde pojedyncze działanie analizuj z najwyższą dokładnością pod kątem wartości jego wkładu w konwersję.

Należy więc analizować w czasie rzeczywistym:

  • role poszczególnych kanałów komunikacji,
  • oddziaływanie jednego kanału na drugi oraz ich współdziałanie,
  • skuteczność stosowania różnych modeli efektywnościowych,
  • kreacje,
  • grupy docelowe.

3. Optymalizuj kreacje.

Potrzebne jest aktywne podejścia do generowania sprzedaży – kreacje należy odpowiednio dopasowywać. Ważne jest by badać, która wiadomość odnotuje najwięcej otwarć i konwersji, a która trafi do spamu, które „call to action” będzie najbardziej zachęcające.

Wskazówka: Nasze doświadczenia analityczne pokazują, że wyniki kampanii można mierzyć i optymalizować także w trakcie ich trwania przygotowując nie jedną, ale szereg kreacji i porównując ich efektywność. Dzięki konsekwentnej optymalizacji można prowadzić działania efektywnościowe w takim kanale jak display, czy prowadząc kampanie mailingowe. Przykładowo, wykorzystując pięć wariantów kreacji bannerów w rotacji na landing page już w połowie pierwszego dnia emisji zdobywa się istotne statystycznie dane pozwalające na wybór najskuteczniejszej kreacji.

Jeśli chodzi o testowanie i dostosowanie kampanii email marketingowej do maksymalnej wydajności, doskonałym narzędziem są testy A/B (np. Mouseflow, Optimizely).

W ramach prowadzonej kampanii mailingowej dla Smart BANKU wykonaliśmy test A/B 2 kreacji. Okazuje się, że kreacja gdzie użyto personalizacji uzyskała 2 razy wyższe wskaźniki – 2 razy więcej złożonych wniosków, niż w kreacji bez personalizacji.

4. Optymalizuj lejki konwersji w poszczególnych etapach.

Badaj i optymalizuj procesy prowadzące do wykonania akcji, np. procesu zakupu. Na podstawie analizy poszczególnych aktywności użytkowników możesz dojść do kilku ważnych wniosków. Możesz zauważyć: że „call to action” jest mało widoczne, że formularz rejestracyjny jest zbyt długi, opcje wysyłki są mało zrozumiałe albo cena za wysyłkę jest zbyt wysoka.

5. Analizuj końcową skuteczność kampanii.

 

Aby ocenić końcową skuteczność kampanii, warto spojrzeć na całość działań z szerszej perspektywy. Należy policzyć ROI z całości działań online, zanalizować czy większy zysk przyniosła nam sprzedaż 1000 aparatów fotograficznych w cenie 200 zł czy 10 lustrzanek w cenie 5000 zł biorąc pod uwagę wszystkie koszty. Wnioski te z pewnością przydadzą się do optymalizacji kolejnych kampanii.