0

Brand Lift: nowa odsłona skuteczności reklam na Youtubie od Google

Jednym z największych problemów działań wizerunkowych prowadzonych w kanale digital jest ocena ich efektywności. E-marketerzy po zakończonej kampanii często zadają sobie proste pytanie – „jaki efekt przyniosły moje wydatki na reklamę?”. Google znając tę bolączkę wyszło naprzeciw reklamodawcom – stworzyło usługę Brand Lift, która pozwala na mierzenie pełnych efektów kampanii wideo emitowanych na YouTube.

Brand Lift – co to takiego?

W przeciwieństwie do standardowych wskaźników wideo, informujących o tym, jak użytkownicy zareagowali na Twoją reklamę (np. liczba lub współczynnik obejrzeń), Brand Lift skupia się na mierzeniu wpływu reklamy na markę. Usługa ta obejmuje następujące obszary:

  • Brand awareness – znajomość marki
  • Ad recall – znajomość reklamy
  • Consideration – rozważanie zakupu produktu marki
  • Favorability – marka jako pierwszy wybór konsumenta
  • Purchase intent – intencje zakupowe
  • Brand interest – zainteresowanie marką

Mierzenie skuteczności kampanii w Brand Lift – jak to działa? 

Wraz z uruchomieniem badania Brand Lift dochodzi do podziału targetowanych użytkowników na grupę kontrolną oraz na osoby, które zobaczą Twoją reklamę TrueView na YouTube. Po około dniu po tym jak użytkownicy zobaczyli lub nie zobaczyli reklamy (w zależności od grupy, do której zostali zaliczeni) wyświetla im się ankieta w postaci In-Stream Ad na YouTube zawierająca jedno pytanie.

Brand Lift - ankieta

Z powodu formy w jakiej jest przedstawiona, ankieta posiada bardzo wysoki współczynnik wypełnień, co sprawia, że mierzenie skuteczności kampanii Youtube jest bardziej miarodajne. Bastępnym etapem jest zebranie danych oraz porównanie odpowiedzi osób będących w grupie kontrolnej z odpowiedziami osób, którym reklama się wyświetliła, w podziale na wybrane segmenty. Pozwala to na faktyczne mierzenie wpływu reklamy na wizerunek marki z uwzględnieniem różnych dodatkowych danych np. demograficznych.

Dodatkowo Brand Lift bierze pod uwagę wpływ reklamy na zainteresowanie frazami brandowymi w wyszukiwarce Google oraz w wyszukiwarce YouTube. Badanie to przeprowadzane jest analogicznie do tego na YouTube, czyli następuje podział na dwie grupy (kontrolną oraz osoby, które widziały reklamę), a następnie dochodzi do porównania ich zachowań związanych z wyszukiwanymi hasłami. Pozwala to określić skuteczność kampanii Youtube.

Jak skorzystać z usługi Google Brand Lift?

By wdrożyć Brand Lift przy Twojej kampanii musisz spełniać następujące warunki:

 1. Twoja firma musi posiadać opiekuna Google.
 2. Przewidziane wydatki na kampanię muszą być wyższe niż 3 500 $ na tydzień (przy czym pełna funkcjonalność jest odblokowywana dopiero przy wydatkach rzędu 14 000 $ na tydzień).

Podsumowując, w momencie gdy jesteś  w stanie spełnić dwa powyższe warunki nie ma powodu by nie skorzystać z Google Brand Lift. Usługa ta w szybki oraz prosty sposób pozwoli Ci na zebranie dodatkowych informacji o wpływie kampanii wizerunkowej na Twoją markę.

Share Button