Dlaczego w Real Time Performance Marketingu nie liczy się model wynagrodzenia?

W Performance Marketingu najważniejsze jest osiągnięcie zamierzonego efektu. Aby to zrealizować, niezbędny jest precyzyjny dobór narzędzi i kanałów dotarcia, analiza grupy docelowej, jasno sprecyzowane KPI oraz wybór modeli rozliczeń. Czy jednak te ostatnie mają takie znaczenie w kontekście Real Time Performance Marketingu? Okazuje się, że nie do końca.

 

Przygotowując strategię działań performance w Internecie, bardzo ważne jest dokładne poznanie produktu/usługi, analiza dotychczasowych działań i grupy docelowej, do której kierować będziemy przekaz reklamowy. Nie zapominajmy jednak o całościowym spojrzeniu na naszą kampanię – pod kątem wyznaczonych celów. Możemy działać w różnych kanałach i w różnych modelach, jednak priorytetem pozostaje średni koszt za akcję i dążenie by był on jak najniższy. Dzięki RTPM w każdym momencie trwania kampanii, możemy optymalizować wszystkie akcje: eliminować mniej skuteczne kanały, dobierać lepsze kreacje czy testować landing page. Wszystko przy równoczesnej obserwacji jak kształtuje się średni koszt za pozyskaną akcję. Innymi słowy: PODPORZĄDKOWUJEMY WSZYSTKIE DZIAŁANIA ORAZ MODELE ROZLICZEŃ JASNO WYZNACZONYM CELOM MARKETINGOWYM.

Jak to działa? Pokażmy na schemacie:

RTPM_schemat

 

Kolejna sprawa – analiza CAŁEJ aktywności użytkownika. Za pomocą zaawansowanych narzędzi do pomiaru efektywności, bierze się pod uwagę nie tylko stronę, z jaką klient miał kontakt jako ostatnią, ale wszystkie jego aktywności. Możemy więc wywnioskować czy na przykład reklama Mobile, która pozornie nie przynosiła dużych efektów – była działaniem wspierającymi ostateczną konwersję poprzez Display:

 

Siłą rzeczy media plan MUSI BYĆ ELASTYCZNY i nie możemy trzymać się go sztywno, jako jedynej słusznej ścieżki działań. W RTPM już kilka godzin po starcie kampanii mamy możliwość wprowadzania poprawek do naszego media planu, np. zmieniając kreację czy przekaz reklamowy.

W klasycznej kampanii reklamowej wybór modelu rozliczenia wiązał się z podejmowaniem ryzyka czy to ze strony obsługującego kampanię, wydawcy lub reklamodawcy. Optymalizacja reklamy w czasie rzeczywistym umożliwia nie tylko idealne dopasowanie kanałów, formatów reklamowych i przekazu, by przynieść jak najlepsze efekty, ale również zmniejsza ryzyko jakie wcześniej musiał podejmować reklamodawca czy wydawca w związku z modelami rozliczeń.