Sesja w Google Analytics

Co to jest sesja w Google Analytics ?

Sesja to szereg czynności wykonywanych przez użytkownika w określonym serwisie internetowym, zachodzących w danym przedziale czasowym. W ramach jednej sesji użytkownik może wykonać wiele interakcji takich jak: wielokrotne wyświetlenie strony, dokonanie transakcji, zapisanie do newslettera, odtworzenie filmu. Sprawdź też jak powinien wyglądać skuteczny newsletter.

Sesje Google Analytics można wyobrazić sobie jako oś czasu, w której dokonują się różne interakcje.

Sesja Google Analytics

Czas trwania sesji

Domyślnie w Google Analytics czas trwania sesji ustawiony jest na 30 minut. Jeżeli użytkownik nie dokona żadnej interakcji w tym czasie na stronie – to skutkuje to zamknięcie sesji. Jeden użytkownik może odpowiadać za wygenerowanie wielu sesji. Sesje mogą występować wielokrotnie w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Gdy sesja zostanie zakończona może nastąpić po niej kolejna sesja.

Przykład:

Użytkownik odwiedzając daną stronę, rozpoczyna nową sesję w Google Analytics. W ciągu 30 minut nie nastąpiła żadna interakcja na stronie, czyli użytkownik nie przeszedł na kolejną podstronę, nie dokonał sprzedaży, nie odświeżył strony. W takim przypadku następuje zamknięcie sesji. Jeśli jednak w tym czasie nastąpi interakcja użytkownika ze stroną spowoduje to odnowienie czasu trwania sesji.

Czas trwania sesji

Z powyższej grafiki ilustrującej interakcje jednego użytkownika z serwisem wynika, iż pierwsza sesja zakończy się o 12:46, druga o 13:31.

Co wpływa na przedłużenie sesji ?

Każde zachowanie użytkownika mierzone wywołaniem kodu Google Analytics wpływa na przedłużenie sesji.

Przechodząc na poszczególne podstrony serwisu powinien automatycznie uruchamiać się podstawowy kod Google Analytics. Jeśli zachodzi potrzeba pomiaru zdarzeń na danej podstronie, konieczne może okazać się dodanie dodatkowych tagów zdarzeń lub na przykład wirtualnych odsłon Google Analytics.

Kiedy sesja Google może się zakończyć?

  • Pólnoc. Każda sesja w Google Analytics zakończy się o godzinie 23:59:59 i automatycznie rozpocznie się nowa sesja o godzinie 0:00:00. Google Analytics uznaje tak rozpoczętą sesję jako źródło „Direct/None” czyli wejście bezpośrednie. Przykładowo, użytkownik rozpoczął sesje o godzinie 23:59:10 i był aktywny na stronie do godziny 00:14:35 to po wybiciu godziny 23:59:59 zostanie zakończona sesja i o godzinie 0:00:00 rozpocznie się nowa. W takim przypadku wizyta użytkownika w serwisie zostanie przez Google Analytics zapisana jako dwie sesje. W ustawieniach danego widoku ważne jest zatem poprawne zdefiniowanie strefy czasowej.
  • Kiedy użytkownik w ramach kontaktu z serwisem wywoła adres url do strony mierzonej tą samą usługą Google Analytics ale zawierający parametry UTM. Takie zdarzenie każdorazowo powoduje zakończenie dotychczasowej i rozpoczęcie nowej sesji.
  • Po upływie 30 minut (ustawienie domyślne) nieaktywności użytkownika na stronie.

Jak Google Analytics rozpozna powrót użytkownika do serwisu z reklamy AdWords?

Przykład:

Użytkownik wszedł na stronę bezpośrednio po czym opuścił ją po 10 minutach i następnie powrócił do niej po 5 minutach ale z reklamy AdWords.

W takiej sytuacji zostanie zamknięta poprzednia sesja i rozpocznie się nowa po przejściu z reklamy AdWords na stronę. Dzieje się tak, gdyż zmienia się źródło wejścia użytkownika na stronę. Podobnie będzie w sytuacji gdy użytkownik powróci do serwisu w trakcie trwania sesji z linku zawierającego UTMy.

Sesja Analytics

Kiedy dobrze jest zmienić długość czasu trwania sesji ?

  • Jeżeli dana witryna automatycznie wylogowuje użytkownika ze strony, który nie dokonuje żadnych działań przez dłuższy okres czasu. Przykładem mogą być strony bankowe, gdzie użytkownik loguje się do swojego konta. Dobrze jest wtedy dostosować długość trwania sesji do czasu sesji zalogowania na stronie (przykład: jeśli daną usługą Google Analytics chcemy mierzyć zachowania wyłącznie zalogowanych użytkowników w serwisie).
  • Jeżeli dana strona jest blogiem, który zawiera dużo treści (np. mamy do czynienia z long page), lub jest to strona, w której użytkownicy mogą oglądać filmy, czyli korzystać z serwisu bez wykonywania zdarzeń – wówczas należy dobrać czas trwania sesji tak aby użytkownik kontynuujący korzystanie z serwisu nie był traktowany przez Google Analytics jako nowa sesja ale jako kontynuacja poprzedniej. Może się okazać, że dla takiego serwisu odpowiedni czas trwania sesji będzie wynosił na przykład 1,5 godziny.

Gdzie można zmienić długość trwania sesji w Google Analytics ?

Aby zmienić czas trwania sesji należy przejść do administracji danego konta, następnie wybrać odpowiednią usługę, a z kolumny poniżej wybrać zakładkę „Informacje o śledzeniu”. Z rozwiniętej listy wybieramy opcje „Ustawienia sesji”.

Autorzy artykułu: Piotr Pawłowski i Michał Walentynowicz