DoubleClick Marketing Cloud – 5 rzeczy, które zmienią się w Twoim podejściu do planowania kampanii reklamowych.

1. Całość działań reklamowych w jednym miejscu – Doubleclick Digital Marketing.

DoubleClick Campaign Manager (DCM), DoubleClick Bid Manager (DBM), DoubleClick Search (DS), DoubleClick Studio V2 (DFA) to części wielkiego tortu, jakim jest platforma DoubleClick Digital Marketing (DDM).

Dzięki DCM zarządzamy całością kampanii reklamowych począwszy od planowania mediów, targetowania, optymalizacji aż po raportowanie z jednego panelu. Pełna synchronizacja DBM z ekosystemem DDM zapewnia dokładniejszy i spójny obraz całości działań reklamowych. DS to rozwiązanie technologiczne do marketingu w wyszukiwarkach, które pozwala zarządzać kampaniami, stawkami i raportowaniem. DoublceClikck Studio V2 umożliwia z kolei zarządzanie wszystkimi kreacjami w jednym miejscu. Zarządzamy całą wielokanałową, skierowaną na różne urządzenia kampanią – z jednego miejsca.

2. Oprócz pełnego obrazu reklamy będziemy korzystać z funkcjonalności poszczególnych narzędzi.

W ramach platformy Demand-side Platform (DSP) nowej generacji, DoubleClick Bid Managera, oprócz możliwości precyzyjnego targetowania widowni w różnoraki sposób, mamy również możliwość targetowania geolokalizacyjnego, tzw. Geofence Targeting, które pozwala na zdefiniowanie określonych obszarów geograficznych na mapie, by potem dostarczyć informacje na temat osób, które aktualnie w tych miejscach się znajdują. Bardziej zaawansowanym elementem platformy jest Data Management, to jest 1st party data (własne dane marki) i 3 rd party data (profile dostawcy DSP). Możliwość krzyżowania danych, czyli niczego innego jak zbiorów cookies , pozwala nam na tworzenie najbardziej wymyślnych i precyzyjnie określonych grup.

Rozbudowane funkcje kolejnego narzędzia, jak DoubleClick Studio V2 umożliwiają samodzielnie tworzyć kreacje każdego typu: rich media, video, in-stream czy lightbox oraz łatwo analizować ich skuteczność w czasie rzeczywistym.

3. Będziemy mierzyć konwersję i ruch ze wszystkich kanałów reklamowych w jednym miejscu oraz optymalizować w czasie rzeczywistym.

W obszarze SEM główne narzędzie – Google Adwords nie pozwala prowadzić analityki konwersji w czasie rzeczywistym (opóźnienie nawet do 24 godzin). Taką analizę i optymalizację w czasie rzeczywistym umożliwia jednak zaawansowane narzędzie DoubleClick Search, które dodatkowo wykorzystuje uczące się algorytmy aukcyjne (ponad 40 zmiennych), kilkakrotnie w ciągu dnia zmienia stawki słów kluczowych dopasowując je do stworzonych strategii.

Ponadto, panel DoubleClick Campaign Manager pozwala również na deduplikację konwersji czyli dokładne ustalenie i przypisanie konwersji do konkretnego kanału – dzięki temu dowiadujemy się jak nie płacić kilka razy za jedną akcję.

Dodatkowo, optymalizatory DoubleClick Search pozwalają na bardziej precyzyjne ustalanie celów optymalizacji. Dzięki dostępności danych o aktywnościach Floodlight (w tym o konwersjach) w czasie rzeczywistym, optymalizatory DoubleClick Search dostosowują stawki 4x dziennie, co pozwala na bardziej precyzyjne ich określanie.

Co ważne, w systemie DoubleClick Search możliwa jest również ingerencja zarządzającego kampanią w działanie optymalizatorów, poprzez ręczne nadpisywanie stawek, a także możliwość reakcji na działania nietypowe (np. jednodniowa obniżka cen czy nietypowy dzień wolny od pracy). DoubleClick Search umożliwia m.in wskazanie, by optymalizator zignorował określone dane przy analizie statystyk kampanii.

Wyniki ostatnich badań pokazują, że firmy korzystające z pomocy DoubleClick Search mogą uzyskać wzrost ROI nawet do 195% (źródło)

4. Możemy podejmować szybkie decyzje w czasie trwania kampanii.

DoubleClick Bid Manager daje nam również możliwość zautomatyzowanego raportowania i natychmiastowej optymalizacji. Raporty z emisji pozwalają na podejmowanie szybkich decyzji w czasie trwania kampanii. Przykładowo, możemy regulować jednolitą częstotliwość dotarcia bez względu na liczbę wykorzystanych wydawców i dzięki temu natychmiast optymalizować kampanię, by lepiej osiągać jej cel. Raportowanie odnosi się do działań jako całości pozwalając określić dokładny zasięg kampanii w grupie celowej (Unikalny Użytkownik).

5. Zwiększymy swoją efektywność i będziemy mieć więcej czasu na tworzenie strategii.

DoubleClick Marketing Cloud, poza zaawansowanymi rozwiązaniami do realizacji kampanii dostarcza wiele przydatnych elementów, które upraszczają i przyśpieszają implementacje i optymalizacje kampanii.

Przykładowo, w systemie DoubleClick Search mamy dostęp do znacznie większej liczby danych, przede wszystkim w podziale na segmenty. Kolumny raportów można dostosować do własnych potrzeb. Jeżeli np. interesuje nas monitorowanie wskaźnika (kluczowego wskaźnika efektywności, z ang. KPI), będącego wynikiem operacji arytmetycznych na określonych miarach to tworzymy taką miarę. Pozwala to na oszczędność czasu związaną z koniecznością eksportu raportów i przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych.

Osiągamy dla Klientów więcej, w krótszym czasie, za pomocą zaawansowanych rozwiązań, szybkiej nawigacji i intuicyjnego oraz w pełni samoobsługowego interfejsu. Dowiedz się więcej również o real time marketing.